☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Szczecin
Herb PUP Szczecin

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres działania

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku pracy należy m.in.: 

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 9. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
 10. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,
 11. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

 1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 2. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 3. społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 4. jednostki samorządu terytorialnego,
 5. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

 


 
 
ilość odwiedzin: 556311

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X