☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Szczecin
Herb PUP Szczecin

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych.

 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie z siedzibą w 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 39 – reprezentowany przez Dyrektora urzędu.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f oraz  art. 9  ust. 2 lit. a, b, f, g RODO w celu:
 • wykonania umów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, współpracy z kontrahentami, obsługi procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników;
 • nagrywania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami.  
 1.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 
 2. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 3. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określony w ustawie z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

   


 
 
ilość odwiedzin: 556339

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X