Adres urzędu

 

 P o w i a t o w y  U r z ą d   P r a c y
ul. A. Mickiewicza 39
 70-383 Szczecin

Stosujemy System Zarządzania Jakością
i spełniamy wymagania

PN-EN ISO 9001:2015
Stosujemy ISO 9001:2015Informacja tel. 91 42 54 900
Sekretariat tel. 91 42 54 950,
fax. 91 422 55 33

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pupszczecin/SkrytkaESP

 

BEZPŁATNA INFOLINIA

0 800 13 14 14


INFORMACJA O USŁUGACH
I ORGANIZACJI PRACY PUP
 

pupszczecin@pupszczecin.pl
 


Godziny pracy Urzędu 
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Informacja Urzędu
poniedziałek - piątek 7:45 - 15:30

Godziny przyjmowania klientów
poniedziałek - piątek 7:45 - 14:45


Przyjmowanie klientów
w sprawie skarg, wniosków i petycji
odbywa się przez


Dyrektora Urzędu
lub Zastępcę Dyrektora Urzędu
w czwartki w godz. 13:00 - 15:45
po wcześniejszym umówieniu się.

 

W celu złożenia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) prosimy o jego doręczenie na jeden z dwóch sposobów:
 

  1. w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, pocztą lub osobiście na adres:
    ul. Mickiewicza 39
    70-383 Szczecin
     
  2. w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl lub epuap


Ponadto skargi, wnioski i petycje można składać:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:45-14:45
bezpośrednio u Kierowników Działów i Referatów.


Złożenie wniosku do urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.


 

 Obsługa osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Serwisu Administrator
(2003-11-05 08:07:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kuźmiński Sebastian
(2023-09-28 12:06:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki